In This Review

Sovětské Rusko Na Nové Dráze
Sovětské Rusko Na Nové Dráze
By Zdeněk Fierlinger
Ústřední Délnické, 1932, 195 pp.

One of the best Czech books about Soviet Russia.