In This Review

Arbeidsløshet og Beskjeftigelse I Norge før og Under Krigen
Arbeidsløshet og Beskjeftigelse I Norge før og Under Krigen
By Morten Tuveng
Grieg, 1946, 224 pp.

A statistical analysis of unemployment problems in Norway before and during the recent war. This study forms part of the series "Sak og Samfunn," in which appear inter alia these titles: "Grunnlov og Rettssikkerhet," by Johs. Andenaes (1945, 97 p.); "Dogmer kontra Fredspolitikk," by Frede Castberg (1945, 38 p.); "Den Utøvende Makt," by Frede Castberg (1945, 72 p.); "Våre Fiskerier under og Etter Krigen," by Gerhard Meidell Gerhardsen (1945, 84 p.); "Stat og Kirke," by Kristian Hansson (1945, 150 p.); "Internasjonale Kapitalbevegelser," by Erling Petersen (1946, 65 p.).