In This Review

Oktiabrskaia Revolutsiia
Oktiabrskaia Revolutsiia
By M. N. Pokrovski
Kommunisticheskaia Akademiia, 1929, 419 pp

A collection of articles written by the eminent Bolshevik historian.