Daleki Wschód W Miedzynarodowej Polityce Gosudarczej.