Miedzynarodowa Ochrona Mniejszošci

In This Review

Miedzynarodowa Ochrona Mniejszošci

By Wladislaw Jósef Zaleski
Instytut Badaú Spraw Narodowošciowych, 1932
191 pp.
Purchase

An analytical study of the minorities problem. Half the book is devoted to documentary material.