In This Review

Miedzynarodowa Ochrona Mniejszošci
Miedzynarodowa Ochrona Mniejszošci
By Wladislaw Jósef Zaleski
Instytut Badaú Spraw Narodowošciowych, 1932, 191 pp

An analytical study of the minorities problem. Half the book is devoted to documentary material.