In This Review

Dziesieć Lat Przynalezności Slaska Do Rzeczypospolitej
Dziesieć Lat Przynalezności Slaska Do Rzeczypospolitej
By S. Janicki
, 1932, 467 pp

A review of ten years of Polish administration in Polish Silesia.