In This Review

Válečné Možnosti Ve Středni Evropě a Tažení V Habeši
Válečné Možnosti Ve Středni Evropě a Tažení V Habeši
By Emanuel Moraveč
Svaz Národního Osvobozeni, 1936, 107 pp

A discussion of the chances of war in Europe arising from the Ethiopian crisis.