In This Review
Válečné Možnosti Ve Středni Evropě a Tažení V Habeši

Válečné Možnosti Ve Středni Evropě a Tažení V Habeši

By Emanuel Moraveč

Svaz Národního Osvobozeni, 1936, 107 pp.

A discussion of the chances of war in Europe arising from the Ethiopian crisis.