In This Review

Osnovnye Zakony Po Kraynemu Severu. Pravo Na Polyarnye Prostranstva I Organizatsiya Organov Upravleniya. Opyt Sistematicheskogo Opisaniya
Osnovnye Zakony Po Kraynemu Severu. Pravo Na Polyarnye Prostranstva I Organizatsiya Organov Upravleniya. Opyt Sistematicheskogo Opisaniya
By M. E. Zinger
Izd-vo Glavsevmorputi, 1937, 144 pp.

Russia's claim to the polar areas, officially formulated.