In This Review
Za Shto Boretsya Ispanskoye Krestyanstvo

Za Shto Boretsya Ispanskoye Krestyanstvo

By A. V. Volkov

Selkhozgiz, 1938, 154 pp.

A Soviet examination into the aspirations of the Spanish peasantry.