In This Review

Za Shto Boretsya Ispanskoye Krestyanstvo
Za Shto Boretsya Ispanskoye Krestyanstvo
By A. V. Volkov
Selkhozgiz, 1938, 154 pp

A Soviet examination into the aspirations of the Spanish peasantry.