In This Review

Vneshnyaya Torgovlya Sovetskogo Soyuza
Vneshnyaya Torgovlya Sovetskogo Soyuza
By D. D. Mishustin
Mezhdunarodnaya Kniga, 1938, 327 pp.

A technical survey of Soviet foreign trade.