In This Review

Mezhdunarodnye Otnosheniya V Epokhu Imperializma. Dokumenty Iz Arkhivov Tsarskogo I Vremennogo Pravitelstva, 1878-1917. Second Series, 1900-1913. Volume XVIII, Parts I and 2; Volume XIX, Parts 1 and 2
Mezhdunarodnye Otnosheniya V Epokhu Imperializma. Dokumenty Iz Arkhivov Tsarskogo I Vremennogo Pravitelstva, 1878-1917. Second Series, 1900-1913. Volume XVIII, Parts I and 2; Volume XIX, Parts 1 and 2
By
Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1938, 4 pp.

Russian diplomatic documents for 1911 and 1912, drawn from the Tsarist archives.