In This Review

Torgovye Otnosheniya S.S.S.R. So Stranami Vostoka
Torgovye Otnosheniya S.S.S.R. So Stranami Vostoka
By
Mezhdunarodnaya Kniga, 1938, 107 pp.

Soviet trade relations with the countries of the Near and Far East.