In This Review

Mirovaya Torgovi Ya Margantsevoy Rudoy
Mirovaya Torgovi Ya Margantsevoy Rudoy
By A. M. Genshaft
Mezhdunarodnaya Kniga, 1939, 218 pp.

A study on the world's trade in manganese.