In This Review
Vneshnyaya I Vnutrennyaya Politika Frantsii

Vneshnyaya I Vnutrennyaya Politika Frantsii

By P. Gel'bras

Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1939, 175 pp.

A Soviet survey of France's domestic and foreign policy.