In This Review

Vneshnyaya I Vnutrennyaya Politika Frantsii
Vneshnyaya I Vnutrennyaya Politika Frantsii
By P. Gel'bras
Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1939, 175 pp

A Soviet survey of France's domestic and foreign policy.