In This Review

Wspólczesna Europa Polityczna Zbiór Umów Miedzynarodowych, 1919-1939
Wspólczesna Europa Polityczna Zbiór Umów Miedzynarodowych, 1919-1939
By Wladyslaw Kulski and Michal Potulicki
Księgarnia Powszechna, 1939, 610 pp

Postwar European history as exemplified in various treaties.