In This Review

Vneshnyaya Torgovlya Sssr Za 20 Let 1918-1937 Gg. Statistichesky Spravochnik
Vneshnyaya Torgovlya Sssr Za 20 Let 1918-1937 Gg. Statistichesky Spravochnik
By S. N. Bakulin and D. D. Mishustin
Mezhdunarodnaya Kniga, 1939, 264 pp.

An official statistical study of Soviet foreign trade.