In This Review

Ekonomika, Organizatsiya I Tekhnika Vneshnei Torgovli Lesom
Ekonomika, Organizatsiya I Tekhnika Vneshnei Torgovli Lesom
By S. A. Reynberg
Mezhdunarodnaya Kniga, 1939, 408 pp.

The economics, organization and technique of the international lumber trade.