Osnovnye Problemy Geograficheskogo Razmeshcheniya Toplivnogo Khozyaistva Sssr

In This Review

Osnovnye Problemy Geograficheskogo Razmeshcheniya Toplivnogo Khozyaistva Sssr

By A. E. Probst
Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1940
404 pp. $3.80
Purchase

A scholarly study on the geographical distribution of the Soviet fuel supply and industry.