In This Review

Osnovnye Problemy Geograficheskogo Razmeshcheniya Toplivnogo Khozyaistva Sssr
Osnovnye Problemy Geograficheskogo Razmeshcheniya Toplivnogo Khozyaistva Sssr
By A. E. Probst
Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1940, 404 pp.

A scholarly study on the geographical distribution of the Soviet fuel supply and industry.