In This Review

Vneshnyaya Politika Sovetskogo Soyuza
Vneshnyaya Politika Sovetskogo Soyuza
By M. Tikhomirov
Izdatelstvo Politicheskoy Literatury, 1940, 107 pp.

A popular survey of Soviet foreign policy.