In This Review

Ekonomicheskie Resursy Germanii: Ekonomicheskaya Baza Germanii V Novoi Yevropeiskoi Voine
Ekonomicheskie Resursy Germanii: Ekonomicheskaya Baza Germanii V Novoi Yevropeiskoi Voine
By S. Vishnev
Sotsekgiz, 1940, 168 pp.

Germany's economic resources analyzed by a Soviet economist.