In This Review

Stakhanovskoye Dvizhenie -- Vysshii Etap Sotsialisticheskogo Sorevnovaniya
Stakhanovskoye Dvizhenie -- Vysshii Etap Sotsialisticheskogo Sorevnovaniya
By I. Kuzminov
Sotsekgiz, 1941, 220 pp

A study of the Stakhanovite (speed-up) system.