In This Review
Stakhanovskoye Dvizhenie -- Vysshii Etap Sotsialisticheskogo Sorevnovaniya

Stakhanovskoye Dvizhenie -- Vysshii Etap Sotsialisticheskogo Sorevnovaniya

By I. Kuzminov

Sotsekgiz, 1941, 220 pp.

A study of the Stakhanovite (speed-up) system.