In This Review

T'ai-Wan Yu Liu-Chiu
T'ai-Wan Yu Liu-Chiu
By Hu Huan-Yung
Chinghua Press, 1945, 83 pp

A description of the physical and economic geography of Formosa and the Liu Chiu Islands, with an appendix and some maps.