In This Review
T'ai-Wan Yu Liu-Chiu

T'ai-Wan Yu Liu-Chiu

By Hu Huan-Yung

Chinghua Press, 1945, 83 pp.

A description of the physical and economic geography of Formosa and the Liu Chiu Islands, with an appendix and some maps.