In This Review

Der Weltgetreidemarkt Nach Dem Zweiten Weltkrieg
Der Weltgetreidemarkt Nach Dem Zweiten Weltkrieg
By Roderich Plate
Parey, 1950, 233 pp.

A survey of world cereal production and trade since World War II.