In This Review

Krizis Sovremennoi Burzhuaznoi Politicheskoi Ekonomii
Krizis Sovremennoi Burzhuaznoi Politicheskoi Ekonomii
By I. G. Bliumin
Akademiia Nauk SSSR, Institut Mirovoi Ekonomiki i Mezhdunarodnykh Otnoshenii, 1959, 563 pp

A critical Soviet survey of recent developments in Western economic theory and analysis.