Krizis Sovremennoi Burzhuaznoi Politicheskoi Ekonomii

In This Review

Krizis Sovremennoi Burzhuaznoi Politicheskoi Ekonomii

By I. G. Bliumin
Akademiia Nauk SSSR, Institut Mirovoi Ekonomiki i Mezhdunarodnykh Otnoshenii, 1959
563 pp. $0.00
Purchase

A critical Soviet survey of recent developments in Western economic theory and analysis.