In This Review

Niemcy Wspólczesne Wobec Zagadnień Narodowościowych
Niemcy Wspólczesne Wobec Zagadnień Narodowościowych
By Tadeusz Katelbach
Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 1932, 402 pp

A handbook on the German minorities policy, from the Polish viewpoint.